Företaget

Stockholms projektstöd AB består av mig, Tomas Olsson, som ägare och ende anställde.
Efter drygt två decennier i byggbranschen besitter jag idag en bred kompetens och erfarenhet från byggbranschen i allmänhet och anläggningssektorn i synnerhet. Kraftverksprojekt, brokonstruktioner, terminalanläggningar, tunnelarbeten samt både renoveringar och nyproduktion av vägar och järnvägar finns på meritlistan. Mitt, i andras tycke, naturliga, glada och lättsamma sätt gör min kontakt och mitt samarbete med både kollegor och kontraktsparter enkelt, avspänt och smidigt. Mitt sinne för ordning och reda gör att de arbeten och resultat jag levererar håller hög kvalitet samt är klara, tydliga och lättöverskådliga.
För att dessa kunskaper och erfarenheter på bästa sätt ska komma branschen, och speciellt Dig, till nytta inleder jag därför med stor glädje nya samarbeten! Detta i egenskap av besiktningsman, kontrollant eller rådgivare för att bistå Ditt byggprojekt längs vägen till ett lyckat och bra avslut, oavsett i vilket skede i byggprocessen Ni befinner Er!

CV

CV Nedladningsbar fil

Arbetsintyg

Arbetsintyg Arlandabanan 1999 Nedladningsbar fil
Arbetsintyg Skanska 2001 Nedladningsbar fil
Arbetsintyg Oden 2002 Nedladningsbar fil
Arbetsintyg Clinton 2007 Nedladningsbar fil
Arbetsintyg Hifab 2014 Nedladningsbar fil

Kursintyg

Betong, utförandeklass II 2007 Nedladningsbar fil
Besiktning Natursten & Markbetong 2011 Nedladningsbar fil
Asfaltsbeläggningar 2012 Nedladningsbar fil
Vård av Naturstenmurar 2013 Nedladningsbar fil
Besiktning Markarbeten 2013 Nedladningsbar fil
Entreprenadbesiktning 2014 Nedladningsbar fil
AutoCadLT 2015 Nedladningsbar fil
Projekteringsledning 2015 Nedladningsbar fil
AMA-beskrivningsteknik 2015 Nedladningsbar fil
Entreprenadbesiktning 2017 Nedladningsbar fil