Önskar du hjälp längs vägen?

Närmar sig slutbesiktningen? Låt mig hjälpa Ditt anläggningsprojekt till ett lyckat och bra avslut! Som av Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR) Godkänd besiktningsman besiktar jag anläggningsentreprenader avseende sten- mark- och finplaneringsarbeten, ledningsanläggningar för VA, trafikutrustningar samt väguppbyggnader inklusive beläggning. Givetvis inkluderas även relationshandlingar och slutdokumentation.

Är det en tid kvar till slutbesiktning? Ni kanske är mitt inne i produktionen? Funderar Ni på om de planerade detaljlösningarna är de bästa tänkbara? Jag kan bistå vid diskussionerna om ändrade vägval samt ta fram underlag till alternativa lösningar tillsammans med beräkningar av ekonomiska konsekvenser.

Jag kan även utföra mängdberäkningar och kalkyler. Detta som ett hjälpande verifikat i Er ekonomiska reglering av anläggningsentreprenaderna.

Kanske projektet befinner sig i ett tidigt skede? Då kan behov finnas av inmätningar och utsättningar i fält som hjälp för projektering av t.ex. system- eller bygghandling alternativt produktionsplanering. Genom mitt nätverk kan jag ombesörja att olika typer av sådana arbeten blir utförda.Då är hjälpen nära!

Då finns hjälpen och stöttningen här!

 


Besiktningar

Ta fram alternativa
lösningar och kalkyler

Mängdberäkningar och –kontroller
 för ekonomiska regleringar

Inmätning/utsättning
 i projekteringsskedet


Godkänd besiktningsman av Sveriges Byggingenjörers Riksförbund.